Förbigå menyn
Kädet

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stöd till ensamföretagare: följ anvisningarna på VASEKs webbplats

Publicerad: 9.4.2020

Uppdaterad: 11.5.2020

Ensamföretagare kan ansöka om ett stöd på 2000 euro av kommunerna i coronavirussituationen. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens utgifter för verksamhetsutövandet, och det kan ansökas hos företagets hemkommun enligt företags- och organisationsdatasystemet.

Syftet med coronavirusunderstödet till ensamföretagare är att få ensamföretagarnas verksamhet på en ekonomiskt mera hållbar grund under och efter pandemin. Det är fråga om ett verksamhetsstöd för att täcka utgifter som föranleds av egentligt näringsutövande. Understödet kan betalas för kostnader som uppkommit under tiden 16.3.2020–31.8.2020.

Stödet betalas ut för en viss tid och det gäller endast för skötsel av en akut kris i betalningsförmågan som beror på pandemin. Stödet kan sökas till utgången av september 2020.

I Vasa informeras om när man kan ansöka och om de anvisningar som sammanhänger med ansökan på VASEKs webbplats. Du följer väl anvisningarna där!

På VASEKs webbplats vasek.fi finns också information om alla stödformer på tre språk och informationen uppdateras kontinuerligt.