Förbigå menyn
Veneitä Vaasan sisäsatamassa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Sysselsättningsaktörer samlas i Vasa: stora förändringar väcker debatt

Publicerad: 2.9.2022

De nationella TYP-dagarna på Vamias Hansa-campus i Vasa 6–7.9 för samman över 300 sysselsättningsaktörer och andra som intresserar sig för sysselsättning. Därtill deltar drygt 260 personer i evenemanget på distans.

Under det två dagar långa mötet diskuteras bland annat sysselsättningsarbetets framtid efter välfärdsreformen och reformerna av arbets- och näringstjänsterna samt ges föreläsningar om ändringsprocess och välbefinnande. Utöver dagsprogrammet utlovas det även en kvällsfest i den stämningsfulla miljön på Strömsö, som många känner igen från TV.

Oro över arbetets kontinuitet

TYP-servicen är en lagstadgad samarbetsform mellan kommunen, arbets- och näringsbyrån och FPA. Förkortningen TYP står för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu). Avsikten är att göra servicen smidigare för de arbetssökande som förutom arbets- och näringsbyråernas tjänster också behöver hälso- eller socialservice eller rehabiliteringsservice.

– Just nu står TYP-servicen inför stora förändringar när man 1.1.2023 ska gå över till välfärdsområdena. Här i Österbotten gjorde vi en tjuvstart med välfärdsområdet redan 1.1.2022, men årsskiftet kommer att föra med sig många stora förändringar också i vår region, säger Lotta Österberg-Englund, TYP-koordinatorn för Vasaregionen och Sydösterbotten.

Lagförslaget om TYP-servicen ska härnäst lämnas till riksdagen. I lagförslaget ersätts kommun helt med välfärdsområde när det gäller TYP-servicen. Det är något som väcker oro inom kommunsektorn.

– I många kommuner, också här i Österbotten, deltar sådan personal i TYP-arbetet som har till uppgift att hitta lämpliga arbetsverksamhetsställen och arbetsplatser åt arbetslösa. De är oftast inte placerade inom social- och hälsosektorn och har därför inte heller överförts till välfärdsområdet. Om det aktuella lagförslaget går igenom utesluts dessa anställda från TYP-arbetet vid årsskiftet. Det leder i sin tur till att informationsutbytet mellan myndigheterna blir svårare och klienternas serviceprocesser långsammare, säger Österberg-Englund.

I praktiken utesluts alltså kommunerna från TYP-samarbetet även om de fortfarande delvis är ekonomiskt ansvariga för arbetslöshetsersättningarna till långtidsarbetslösa.

Nästa stora reform väntar

Lagförslaget upplevs som särskilt besvärligt eftersom nästa stora reform redan väntar runt hörnet. I samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna TE2024, som uppskattas träda i kraft 2024 eller 2025, överförs arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. Då blir kommunerna alltså återigen delaktiga i TYP-samarbetet.

– Vi önskar att kommunerna får delta i TYP-arbetet också under övergångsskedet. Vi har fungerande system som det inte lönar sig att lägga ner för ett par år bara för att ta fram dem på nytt senare, konstaterar Österberg-Englund.