Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Till ny chef för ungdomsverksamheten i Vasa har Mika Pietilä valts

Publicerad: 15.9.2022

Uppdaterad: 22.9.2022

Till ny chef för ungdomsverksamheten vid Vasa stad har 13.9 valts magistern i samhällsvetenskaper Mika Pietilä.

Pietilä inleder sitt arbete i början av november.

– I Vasa görs ett bra ungdomsarbete mångsidigt med olika metoder och på flera ställen. Jag ser med intresse och öppet sinne fram emot att få fördjupa mig i ungdomsarbetet i Vasa och i de ungas tankar om ungdomsarbetets service och verksamhet, säger Pietilä.

Tjänsten söktes av sex personer och på intervju kallades fyra sökande.

Intervjugruppen bestående av medlemmar i utbildningsnämnden, representanter för bildningssektorn och en representant för personalen föreslog enhälligt för nämnden att Mika Pietilä skulle väljas till chef för ungdomsverksamheten. Nämnden valde Pietilä utgående från intervjugruppens bedömning.

Pietilä är magister i samhällsvetenskaper inom magisterprogrammet för ungdomsarbete och ungdomsforskning.

– Dessutom är jag utexaminerad samhällspedagog (YHS) och ungdoms- och fritidsledare och har avlagt specialyrkesexamen i ledarskap. För närvarande förstärker jag mitt kunnande med att avlägga yrkeslärarexamen.

Vasas nuvarande chef för ungdomsverksamheten Tuula Ahonpää går i pension 1.10.

För Karlebysonen är Vasa ett bekant fritidsresmål

Pietilä, som är hemma från Karleby och för närvarande bor i Uleåborg, har en lång erfarenhet av ungdomsarbete och ungdomspolitik.

– Jag har börjat med ungdomsarbete år 1996 och varit verksam med olika uppgifter inom ungdomsarbetet. Jag har varit klubbledare, ungdomsledare, informationstjänstledare, planerare, projektchef och specialsakkunnig, säger Pietilä.

Senast har Pietilä varit anställd vid Uleåborgs stads ungdomsservice, i ett riksomfattande kompetenscenter för ungdomsarbete.

Vasa är bekant för Pietilä genom bl.a. olika samarbetsformer.

– I min nuvarande befattning har jag fått samarbeta med Vasas ungdomsservice i olika projekt, och detsamma var fallet när jag jobbade på Karleby stad. Redan under ungdomsåren var Vasa ett fritidsresmål som den unge mannen från Karleby gillade, säger Pietilä.