Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tillfälliga undantagsarrangemang för trafiken på Träskgatan

Publicerad: 10.10.2022

Wärtsilä kommer att utföra motortester vid sin anläggning vid Träskgatan i Vasa från mitten av oktober till nästa sommar med metanol, ett av framtidens bränslen. Eftersom säkerhetszonen för tankningen sträcker sig delvis till Träskgatan kommer gatan att stängas för trafik som en försiktighetsåtgärd under tankningen.

Metanol tankas från en tankbil till tankar inuti byggnaden som regel på kvällstid ungefär en gång i veckan under en timmes tid. Dessutom kommer ett längre test som varar ett par veckor att genomföras i mars-april 2023. Under den tiden tankas bränsle oftare. Under tankningen dirigeras motorfordonstrafiken att ta en omväg via Storalånggatan. Användarna av gång- och cykelvägen kommer däremot att uppmanas att följa cykelvägen längs med Metvikens strand som blir klar i slutet av oktober.

Träskgatan kommer att stängas med bommar under tankningstiden och tidpunkten för när gatan öppnas kommer att finnas indikerat vid bommarna. För tillfället är Träskgatan periodvis stängd under motoröverföringar, men dessa överföringar är kortare än tankningen som kommer att vara ungefär en timme per gång.