Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa äldreråd samlar in förslag från seniorerna

Publicerad: 16.4.2021

Du som är senior, var behövs det en ändring eller ett hurdant evenemang skulle du i framtiden vilja delta i? Har du andra idéer som skulle vara bra för seniorerna i Vasa? Berätta om dina idéer för äldrerådet via förslagslådorna eller på webben www.vaasa.fi/vasa-aldrerad/. Lådorna finns framme tillsvidare.

Förslagslådorna finns i Seniorcentrets verksamhetsenheter vid Bergcentret och Dammbrunnen, Pensionärernas verksamhetscenter samt vid bibliotekets verksamhetsenheter huvudbiblioteket, Sundom, Roparnäs, Korsnäståget, Sunnanvik, Lillkyro och bokbussen. Också via bibliotekets hemservice är det möjligt att ge förslag. Vidare finns det på äldrerådets webbplats www.vaasa.fi/vasa-aldrerad/ ett elektroniskt förslagsformulär.

De förslag som kommit in behandlas vid äldrerådets möten.

– Vasa äldreråd påverkar frågor som gäller den äldre befolkningen för att förbättra deras situation och utveckla servicen. Äldrerådet kan lämna in förslag och initiativ också till stadens övriga organ. Äldrerådet ordnar i mån av möjlighet också föreläsningar och rekreationsevenemang för seniorer, säger Vasa äldreråds ordförande Erkki Mäkelä och vice ordförande Irmeli Mandell.