Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa är Finlands 7:e mest livskraftiga stad!

Publicerad: 26.5.2023

Relativt sett är stadskärnan i Tammerfors nu den mest livskraftiga i Finland. Åbo, som har tagit ett stort utvecklingskliv, ligger hack i häl på Helsingfors. Jakobstad och Borgå med sin starka särprägel klarar sig mycket bra. Centrumen i Dickursby, Vasa och Villmanstrand ligger också bra till.

– Grattis även Jakobstad, som landade på en fin 4de plats efter Tammerfors, Helsingfors och Åbo. Mycket glädjande att Vasa är på den 7. plats bland 33 städer som är med i EKK ry:s dvs. Levande centrumkärnors förening årliga undersökning. Det viktigt att jämföras med andra städer för att förstå vad som görs, borde göras och vad man kan få inspiration av, säger Visit Vasas vd Max Jansson.

Den nationella föreningen Levande stadskärnor rf (EKK) har sedan 2012 publicerat nyckeltal som beskriver stadskärnors livskraft. Metoden har föreningen utvecklat själv.

Det enklaste och mest okomplicerade sättet att följa upp hur ett centrums livskraft utvecklas är att helt enkelt notera förändringar i antalet lediga (tomma) affärslokaler.

Årligen görs det mätningar men nu enligt en femdelad nyckelvariabel städerna emellan.

För första gången rangordnades nu centrumen (33 stycken) med hjälp av de fem nyckelvariablerna för livskraft som ingår i livskraftsberäkningen:

  1. Andelen butiker och restauranger  i centrum.
  2. Andelen lediga affärslokaler.
  3. Kommersiell täthet.
  4. Livskraftstalet för centrumet (totala antalet butiker och restauranger minus lediga affärslokaler i förhållande till stadens folkmängd).
  5. Invånartäthet i en kvarts centrum 3,142 km2 (invånarantal per kvadratkilometer inom 1 km radie från den kommersiella mittpunkten).

Poäng delades ut för fem olika delområden, där den bästa delprestationen nationellt sett fick fulla 33 poäng och den svagaste en poäng. En stads totala poängsumma är lika med summan av dessa fem delområden.

– Det måste ske en ständig utveckling och jag hoppas att Vasa, som stad, snabbar på detta. Direkt intill kärncentrum finns fantastiska områden som stöder centrum såsom ex Travdalen, Metviken och Smulterö. Att också nu bla. Sokos kommer till kärncentrum och att Salutorget uppdateras enligt nyss förda arkitekttävling har stor betydelse för stenfotsaffärerna, tillägger Jansson.

Läs Levande stadskärnor rf:s meddelandet. (på finska)