Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa bjuder in hela Finland att klanta sig! — Inte heller i Strömsös hemstad går det alltid som det går på Strömsö

Publicerad: 30.5.2022

Även om Vasa vill vara den lyckligaste staden i världen går det inte alltid som på Strömsö här i närheten av Strömsö. Misslyckanden hör till det normala mänskliga livet, alla klantar sig ibland. Vi vill påpeka att lycka inte är synonymt med perfektion och att man alltid ska lyckas.

I början av juni kommer Vasa stad  att dela typiska tabbar som hänt i Vasa och uppmuntrar också alla andra att berätta om sina egna tabbar.

– Vanligtvis brukar det här i Strömsös omfamning gå som det går på Strömsö, men ibland måste vi konstatera att det nu inte riktigt fungerade som i Strömsö. I början av juni ska vi dela  Vasa-tabbar som alla finländare kan relatera till. Vi uppmuntrar  också att berätta om sin egen ”moka”, sådan som har fått skratta på sig själv och andra  åtminstone efteråt. Då kan vi dela goda sinnen och lycka med andra, säger Leena Forsén, kommunikationschef för Vasa stad.

Bland alla som har delat sin moka utlottas en helgresa till Vasa. Och naturligtvis ingår också ett besök på Strömsö i priset.

Vasa strävar efter att bli världens lyckligaste stad

Vasa strävar efter att vara den lyckligaste staden i världen, men lycka betyder inte ett perfekt liv där allt lyckas — tvärtom! Misslyckanden, motgångar samt större och mindre tabbar är alla en del av våra liv. Trots svårigheterna, eller kanske till och med på grund av dem, kan du vara lycklig.

Med sin kampanj vill Vasaregionen göra tabbarna en del av vardagen. När du tillåter dig att ha misslyckanden lär du dig av dem och hittar därmed nya perspektiv på din egen lycka.

– Särskilt unga människor känner sig ofta otillräckliga och tror att andra förväntar sig perfektion och felfrihet, till exempel i arbetslivet. Men livet är inte så! Faktum är att en tabbe kan ses som en gåva att lära av, säger marknadsföringschef Mari Kattelus från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

11.6 öppet hus i Strömsö, mokapark på torget och Yle Pointti stadsfestival

Lördagen den 11 juni händer det mycket i Vasa när TV-serien Strömsö firar sin 20-åriga sändningshistoria med öppet hus i Strömsövillan i Västervik, Vasa. Dessutom anländer stadsfestivalen Yle Pointti till Vasa och organiserar ett program på torget

– Vasa kommer till torget med en mokapark, där man kan klanta sig och skratta åt sig själv. Naturligtvis serveras det också en lokal specialitet dillmakaroner för de första 2 000 besökarna, säger Eevamaria Paasikari, marknadsföringssakkunnig på Vasa stad.

Även om Vasakampanjen har en lättsinnig stämning finns det en allvarlig och aktuell fråga i bakgrunden. Många ungdomar känner sig tvungna att klara sig bra, enligt forskningen som publicerades idag av E2 Tutkimus. Unga människor känner att man måste vara bäst på allt och detta skapar tryck och strävan efter perfektion.

– Vi vill med moka-temat lyfta fram en kultur av tillåtlighet. Trots tabbar kan man vara lycklig. Det finns ingen perfekt person, och vi behöver inte vara felfria. Var och en av oss är perfekt precis som vi är, påminner Forsén och Kattelus.

Vasas mokavideo och tävlingsanvisningar finns på www.varldenslyckligastestad.fi