Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa fick nationellt pris för utvidgningen av promenadcentrum

Publicerad: 30.5.2023

Vasa promenadcentrums nya gågatuavsnitt har premierats som 2023 års Kommuntekniska prestation i serien byggnadsprojekt. Priset beviljades av Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry.

Utvidgningen av promenadcentrum, som öppnades i december i fjol, fick pris på Kommunteknikdagarna i Jyväskylä. Vasa fick ett särskilt tack av den pressjury som valde vinnaren för ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att utveckla promenadcentrumet, vilket betjänar såväl stadsbor som besökare.  Förra gången Vasa fick motsvarande erkänsla var år 2014, då Vasklotbron premierades.

– Med hjälp av projektet har man kunnat ge fotgängarna mera rum samt förbättra stadsbilden och omgivningens attraktivitet. Vidare gör den nya gågatan det lätt för dem som anländer till Vasa med tåg eller buss att förflytta sig från Resecentret direkt till en högklassig och attraktiv omgivning att promenera i, säger chefen för kommunteknikens serviceenhet Siri Gröndahl.

Priset mottogs av Siri Gröndahl från Vasa stad och nätverkschef Jari Jantunen från Vasa Vatten. Med om genomförandet av projektet har varit planläggningen, byggnadstillsynen och kommuntekniken vid Vasa stads stadmiljösektor samt Vasa Vatten.

Gågatan har fått tack också av företagarna

Den pressjury som valde vinnaren noterade också den växelverkan genom vilken områdets fastigheter, företag och invånare har fåtts med i projektet. Förnyandet av gågatan har följaktligen också fått tack av företagarna i området.

– Underbart att centrum utvecklas! Gågatan ända till stationen är som helhet vacker med sin stenbeläggning och sina parker. När vi ännu får fungerande parkeringsplatser, nu är de inte i användning delvis på grund av en hotellrenovering, så tror jag att slutresultatet kommer att vara strålande! Efter att hotellombyggnaden blivit klar tror jag att vi också får mera restaurangverksamhet på gågatan, vilket ger området mera liv, säger klädaffären Karismas företagare Carola Svahn-Salomäki.

Intresse också från andra städer

Vid utvecklandet av promenadcentrum har även främjandet av hållbara resekedjor beaktats. I synnerhet utvecklandet av parkeringen gör cykeltrafiken mera attraktiv i området.

– Cykelgaraget, som uppfördes framför järnvägsstationen, väckte intresse också bland andra städer i landet på Kommunteknikdagarna, säger Gröndahl.

Cykelgaraget är beläget intill resecentret och möjliggör en säker förvaring av cykeln medan man är på resa eller annars bara när man besöker området.