Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa fick nya vägvisare för cykling

Publicerad: 2.11.2023

Under hösten har det i Vasas gatubild uppkommit nya vägvisare och informationstavlor för cyklingen. Vägvisarna leder förutom till olika stadsdelar också till de viktigaste idrotts- och fritidsplatserna, läroanstalterna och sevärdheterna.

Det finns drygt 600 vägvisare totalt, och de är placerade längs sju huvudcykelleder på olika håll i staden, ända från Sundom till Västerängen och från Gamla Vasa till Strömsö. Den sista vägvisaren fick sin plats i mitten av oktober.

Vägvisarna, som har blå botten, berättar oftast hur många kilometer det är till målet och också numret på leden ifall det är fråga om en huvudcykelled och inte om ett specialobjekt.

– Lederna börjar från Vasa torg, där det också finns en omfattande informationstavla över alla leder. Dessutom finns det längs huvudlederna en informationstavla över respektive led, berättar Samuli Huusko, projektingenjör för gång och cykling.

De nya vägvisarna anknyter till Vasas program för främjande av gång och cykling, vars mål är förutom att utveckla omständigheterna för gång och cykling också att förbättra sidotjänsterna, såsom vägvisare och cykelparkering.

– Med hjälp av de omfattande vägvisarna strävar vi efter att göra cyklingen smidigare och mer lockande. Samtidigt blir cyklingen säkrare, när vi kan styra cyklisterna att använda officiella, välskötta huvudcykelleder, berättar Huusko.

Satsningar på vinterunderhåll

Förutom den förbättrade skyltningen kommer vinterunderhållet att förbättras under de kommande åren. En entreprenör för en skild entreprenad för vinterunderhållet på huvudcykellederna söks för närvarande genom konkurrensutsättning.

– Målet är att cyklingen året runt ska vara ett alternativ värt att beakta i Vasa när man rör sig i vardagen. Detta kräver att omständigheterna är i skick och att huvudcykellederna kan användas oberoende av väder eller årstid, konstaterar Huusko.

År 2021 bestämdes det om ett målnätverk för cyklingen i Vasa, och det omfattar huvud- och områdeslederna. Under de kommande åren byggs cirka 50 kilometer nya högklassiga gång- och cykelleder, det vill säga vägkorridorer, som förenar olika stadsdelar med centrumet.

– Vid utarbetande av vägvisarplanen har också det kommande målnätet tagits i beaktande. Vägvisarna leder delvis också till mindre områdesleder och lokala leder, därifrån det alltid finns en skyltning med den kortaste möjliga vägen tillbaka till huvudleden. Vägvisarna kommer vid behov att uppdateras om sträckningar ändras, berättar Huusko.

Alla huvudcykelleder med vägvisare finns även i vaasa.fi.

I Vasa har huvudcykellederna numrerats enligt följande: 1. Brändö, 2. Strömsö, 3. Västerängen, 4. Korsholm, 5. Korsnäståget, 6. Gamla Vasa, 7. Sundom