Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa flaggar för likvärdighet

Publicerad: 12.7.2022

Vaasan SETA ry firar sitt 50:e verksamhetsår i år och jubileet till ära ordnas Vasa Pride 2022 under vecka 28. Vasa stad hissar regnbågsflaggorna på gågatan i centrum för perioden 12–17.7.

Avsikten med Pride är att påminna om att alla har lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller kön.

– Det är en av stadens viktigaste uppgifter att främja likvärdighet och de mänskliga rättigheterna. Vi vill att Vasa är en jämlik och trygg plats att bo på för alla. Dessutom vill vi gratulera Vaasan SETA ry för det långsiktiga arbetet för likvärdighet, säger Vasa stads välfärdsdirektör Virve Flinkkilä.

Jämställdhet och likabehandling som en del av stadens verksamhet

Det hur bra stadens jämställdhets- och likabehandlingsplan genomförs, mättes med hjälp av en jämställdhets- och likabehandlingsenkät 2021. I enkäten tog stadens invånare upp sådant som kunde utvecklas beträffande jämställdhet och likabehandling.

– Enkäten visar att vi gör ett bra arbete för att främja jämställdhet och likabehandling inom stadens sektorer, men det finns ju alltid utrymme för förbättringar. De sektorspecifika resultaten har tagits till sektorerna för behandling. På så sätt stärker vi invånarinriktningen och en rätt inriktning av åtgärderna, säger Flinkkilä.

Mer information om Prideveckan i Vasa: https://vaasanseta.fi/

För mer information om stadens likabehandlingsarbete, kontakta välfärdsdirektören Virve Flinkkilä, virve.flinkkilä@vasa.fi, tfn 040 512 8830