Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa Konstnärsgille flyttar till Konsthallen efter årsskiftet 2024

Publicerad: 2.12.2022

Det har sökts efter nya lokallösningar för kulturaktörerna på Kasernområdet för att verksamheten ska kunna fortsätta även efter årsskiftet 2024. Kultur- och idrottsnämnden beslutade att Vasa konsthalls lokaler ska hyras ut till Vasa Konstnärsgille.

Vasa stad har hyrt ut lokaler på kasernområdet till olika kulturaktörer, såsom till Vasa Konstnärsgille och olika konstnärer. Staden avstår från hyresverksamheten i slutet av 2023, för byggnaderna på området ska byggas om till daghemslokaler.

Som en lösning på lokalfrågan har man tagit upp möjligheten att hyra ut Vasa konsthall. För kultur- och idrottsnämnden föreslogs att Vasa stads museer ska från och med början av 2024 hyra ut Vasa konsthalls lokaler till Vasa Konstnärsgille, som kommer att förlora sina nuvarande lokaler på kasernområdet.

– Vi vill i denna ändring trygga att det kan höras flera röster på stadens bildkonstfält även i fortsättningen och att fältet kan utvecklas, säger museidirektör Elina Bonelius.

Vasa stads museer ansvarar för fem enheter. En av dem är Vasa konsthall. För närvarande hyrs konsthallens lokaler även ut till Fotografiföreningen Ibis.

Kultur- och idrottsnämnden fastställde 27.10.2022 att kultur- och idrottstjänsterna ska få till sitt förfogande ett anslag på cirka 90 000 euro som inte längre går till hyran för den nuvarande kasernbyggnaden nummer 13. Anslaget ska allokeras till hyres- och verksamhetsunderstöden för kulturaktörer inom det fria fältet från och med 2024. Samtidigt kartlades alternativa lokallösningar för dem som är verksamma på kasernområdet men också för andra kulturaktörer inom det fria fältet. Arbetet med lokallösningar fortsätter.