Förbigå menyn
Vasa kollektivtrafiken Lift

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasaregionen hade en klar färgfavorit för kollektivtrafiken – De chockrosa bussarna börjar trafikera år 2022

Publicerad: 26.3.2021

Vasa stad och Korsholms kommun bildar en ny regional kollektivtrafik som planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att bli fungerande. Invånarna gav totalt 1862 röster, av vilka det chockrosa färgalternativet fick hela 703 röster.

Bland dem som röstade lottades gratis kollektivtrafikbiljetter ut för ett år, ett halvår och tre månader.  Vinnarna har dragits och kontaktats direkt.

Den regionala kollektivtrafiken förnyas

Vasa stads och Korsholm kommuns nya regionala kollektivtrafik fick i omröstningen som ordnades i september 2020 namnet Lifti. Invånarna deltog ivrigt i omröstningen och sammanlagt 1445 röster inkom.

Vasa och Korsholm har förbundit sig till ett gemensamt verksamhetsområde för kollektivtrafiken, som tas i bruk år 2022. Förändringen kommer att märkas bland invånarna förutom som ett eget varumärke även i form av ett helt nytt linjenät. Målet för den nya kollektivtrafikens verksamhetsområde är att effektivera användningen av kollektivtrafik i alla användargrupper.

Kollektivtrafiken år 2022