Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kollektivtrafiken år 2022

Vasa stad och Korsholms kommun fick av invånarna in sammanlagt över 600 förslag till namn på den nya regionala kollektivtrafiken, som inleder sin verksamhet år 2022. Strävan med kommunikationen om kollektivtrafiken som förnyas och delaktigheten i skapandet av ett varumärke är att sporra invånarna till att fundera över sina attityder och värden.

Invånarna gav Vasaregionens kollektivtrafik namnet Lifti

Folket har sagt sitt. Vasa stads och Korsholms kommuns nya regionala kollektivtrafik får namnet Lifti. Namnet på den nya kollektivtrafiken, som inleder sin verksamhet år 2022, avgjordes i en omröstning, som invånarna deltog i med stort intresse. Av de tre namnförslag som valdes till finalen fick Lifti 664 röster, Blinkka 508 och Vindi 273. Lifti inleder sin verksamhet år 2022 och nu börjar en logo och den visuella framtoningen inklusive färger planeras.

Lifti börjar trafikera först år 2022, så invånarna har god tid på sig att smaka på och bli vana vid namnet på den regionala kollektivtrafiken.

– Vi hoppas att det ska kännas enkelt för våra invånare att “lifta” med kollektivtrafiken ­– att det ska vara lätt och behändigt att ta Lifti, att servicen ska vara friktionsfri och att Lifti ska bli ett enkelt val i vardagen, säger Vasa stads kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

Bland alla dem som lämnat in namnförslag utlottades bussresor för ett år, ett halvt år och tre månader.

Kollektivtrafiken förnyas 

Vasa stad har ansökt hos Transport- och kommunikationsverket Traficom om och erhållit statligt understöd för år 2020 för styrning av färdsätten. Statligt understöd ansöktes för skapande av ett varumärke, kommunikation och marknadsföring beträffande kollektivtrafiken, eftersom Vasa och Korsholm har förbundit sig till ett gemensamt behörighetsområde för kollektivtrafiken inom två år. För invånarna syns förändringen, utöver i form av ett eget varumärke, även i form av ett helt nytt linjenät. 

Målet för det nya behörighetsområdet för kollektivtrafiken är att öka användningen av kollektivtrafiken inom alla användargrupper. Den kommunikativa framtoningen kommer att vara baserad på Vasas och Vasaregionens framtoning och varumärket kommer att föra fram grundtankarna i fråga om hållbara färdsätt i Vasa.

Projektägare är Vasa stads kommunteknik och i arbetsgruppen ingår även Korsholms kommun samt representanter för det av VASEK förvaltade projektet MoveIT. 

Ge respons:

Utvecklingsförslag och feedback kan skickas på e-post: