Förbigå menyn
Strömsön uimarannan alue

Artikelkategorier: Nyheter

Vasas badstränder uppfyller kvalitetskraven

Publicerad: 13.8.2021

Enligt de prover som tagits på badvattnet på måndag 9.8.2021 i Vasa och Laihela uppfylldes kvalitetskraven på vattnet på alla de undersökta badstränderna.

Prover har tagits från alla 12 allmänna badstränder i Vasa, vilka är Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga samt södra och norra stranden i Merikart. Dessutom har prover tagits vid Säivänkangas badplats i Laihela.

Alla undersökta badstränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska mängden enterokocker i badvatten vid kusten vara under 200 pmy/100 ml och Escherichia coli under 500 mpn/100 ml. Cyanobakterier, dvs. blågröna alger ska inte kunna ses med blotta ögat i badvattnet eller på badstranden.

Se mer detaljerade resultat i tabellen.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna upp under badperioden 15.6–31.8.2021. Detta var den sista provtagningsdagen enligt badsäsongens övervakningskalender.

Förekomst av blågröna alger har inte konstaterats

Förekomst av blågröna alger har inte konstaterats i anslutning till provtagningen på de allmänna badstränderna i Vasa och Laihela.

Vasa stad följer upp läget för blågröna alger i badvattnet på de allmänna badstränderna och informerar om situationen. Det är dock skäl för badaren att själv alltid granska badvattnet innan badandet. Blågröna alger kan uppträda i vattnet som gryn eller färga vattnet grönt. Om man observerar till exempel avvikande färg, lukt eller blågröna alger i badvattnet, lönar det sig att undvika bad och meddela den som upprätthåller badstranden eller kommunens hälsoskyddsmyndighet.