Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas undersökta badstränder uppfyller fortfarande kvalitetskraven

Publicerad: 23.7.2021

Enligt de prover som tagits på badvattnet på måndag 19.7.2021 i Vasa och Laihela uppfylldes kvalitetskraven på vattnet på alla de undersökta badstränderna.

Prover har tagits från alla 12 allmänna badstränder i Vasa, vilka är Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga samt södra och norra stranden i Merikart. Dessutom har prover tagits vid Säivänkangas badplats i Laihela.

Alla undersökta badstränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska mängden enterokocker i badvatten vid kusten vara under 200 pmy/100 ml och Escherichia coli under 500 mpn/100 ml. Cyanobakterier, dvs. blågröna alger ska inte kunna ses med blotta ögat i badvattnet eller på badstranden.

Se mer detaljerade resultat i tabellen.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna upp under badperioden 15.6–31.8.2021. Den följande och samtidigt sista provtagningsdagen under badsäsongen är 9.8.2021.

Förekomst av blågröna alger har inte konstaterats

Förekomst av blågröna alger har inte konstaterats i anslutning till provtagningen på de allmänna badstränderna i Vasa och Laihela.

Om det varma och lugna vädret fortsätter kan blågröna alger förekomma i badvattnet. Blågröna alger kan uppträda i vattnet som gryn eller färga vattnet grönt.

Vasa stad följer upp läget för blågröna alger i badvattnet på de allmänna badstränderna och informerar om situationen. Mängden blågröna alger i vattnet kan emellertid ändras snabbt till och med under samma dag. Därför lönar det sig för badaren att själv alltid granska badvattnet innan badandet. Om man observerar till exempel avvikande färg, lukt eller blågröna alger i badvattnet, lönar det sig att undvika bad och meddela den som upprätthåller badstranden eller kommunens hälsoskyddsmyndighet.