Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasklot är med i arkitekturtävlingen Europan 17

Publicerad: 28.3.2023

Tävlingen Europan 17, som riktar sig till unga professionella inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering, inleds 27.3. Från Finland är två maritima tävlingsobjekt med: fem öar i den östra skärgården i Helsingfors och Vasklot som ligger i närheten av centrum i Vasa.

– I Europan -tävlingen, som arrangeras för 17:e gången, fortsätter man på temat från föregående period Living Cities. Tyngdpunkten ligger på att förnya och underhålla bebyggd miljö på ett sätt som är hållbart och klokt med tanke på resurserna. Utöver detta är målet att hitta lösningar för ett balanserat förhållande mellan naturen och den bebyggda miljön, på ett sådant sätt att man kan slå vakt om naturens mångfald, säger Kirsti Rantanen som är generalsekreterare för Europan Suomi Finland.

I arkitekturtävlingen Europan, som ordnas vartannat år, deltar tusentals unga planerare, och planeringsobjekten är över 50 på olika håll i Europa. Tävlingsdeltagarna kan lämna in förslag gällande ett eller flera objekt. Deltagarna ska vara under 40 år. I varje land bedömer en nationell jury de förslag som kommit in gällande objekt i landet i fråga. I Finland samordnas tävlingen av Europan Suomi Finland.

Boende på Vasklot i Vasa

I Vasa valdes Vasklot med i tävlingen. Där planeras bostäder för så många som 2200 invånare i framtiden. De första kvarteren i området är belägna på det rivna Fenno-hotellets område, och resten av tävlingsområdet finns på campingområdet som eventuellt blir ledigt senare. För Vasklot söker man lösningar för ett boende som är mångsidigt till sin form och stöder en hållbar livsstil.

– Det är fint att få vara med och se hur tävlingsdeltagarna löser planeringskriterierna i fråga om denna unika plats. Visionen i det vinnande arbetet stakar ut riktningen för den kommande detaljplaneändringen, säger Vasas planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso.

 

Europan är en sammanslutning av nationella europeiska organisationer och den svarar för tävlingsarrangemangen. Med en öppen dialog och i andan av europeiskt samarbete strävar Europan efter att producera fördjupad information och öka diskussionen om arkitektur och stadsplanering mellan de länder som ingår i Europan. Europans mål är att hjälpa unga planerare att visa upp och realisera sina idéer internationellt.  Mer information: www.europan-europe.eu