Förbigå menyn
Familj bygga

Artikelkategorier: Nyheter

Verksamhetsbidrag på totalt 20 000 euro till invånarföreningar

Publicerad: 6.7.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 31.5.2021 bl.a. invånarföreningarnas understöd.

Vasa stad beviljar varje år verksamhetsbidrag för invånarföreningarnas verksamhet. Invånarföreningarnas verksamhet är relativt etablerad och behöver understöd. För år 2021 har reserverats 20 000 euro.

Invånarföreningarnas delegation beslöt i år att varje invånarförening får samma summa, 900 euro. Utdelningskriterierna behandlas nästa år på nytt. Alla invånarföreningar, sammanlagt 21 föreningar, får understöd.

En del föreningars verksamhet är till karaktären mera permanent och omfattande. Utgående från det föreslås dessutom att tre föreningar, där byagårdskarlsverksamheten är en permanent del av verksamheten, får ett tilläggsunderstöd på 250 €/förening. Tilläggsunderstöd får Jukolan Rakentajat-Jukolas Byggare ry, Huutoniemen Omakotiyhdistys ry och Haapaniemen Omakotiyhdistys ry.

För kostnaderna för invånarföreningarnas delegation, vilken är ett samarbetsorgan för föreningarna, reserveras 350 €, med summan är det meningen att utveckla invånarföreningarnas samarbete på ett separat överenskommet sätt under året.

Här kan du läsa mera om invånarföreningarna.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.