Förbigå menyn
Nainen maalaa taulua

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Virtuellt konstprojekt resulterade i en ny kulturservice för äldre

Publicerad: 2.10.2020

I multikonstprojektet utvecklade man en ny servicemodell för att producera virtuell konst för äldre. Samtidigt utarbetades en guide för virtuell konst för kulturaktörer och organisationer.

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster genomförde 1.1-30.9.2020 ett multikonstprojekt, där man sökte nya sätt att producera kulturservice för de äldre, som inte kan avlägsna sig hemifrån för att ta del av kulturservicen fysiskt.

Till projektet valdes konstarter som virtuellt förverkligade intresserar människor, t.ex. litteratur, bildkonst, kreativt skrivande samt den spelliknande erfarenhet som dessa ger.

– Alvar-bildtelefonservicen visade sig vara ett mycket inspirerande och viktigt sätt för äldre att producera och mottaga kulturella tjänster. Efter att deltagarna hade blivit vana vid de virtuella konststunderna ville alla intervjuade hellre ha kulturservicen dit hem än att delta fysiskt på plats, summerar kulturplanerare Leena Nyqvist.

Virtuella konststunder väckte förtjusning både bland deltagarna och aktörerna

I alla fyra olika konstarter ordnades åtta virtuella konststunder under handledning av keramikern Paula Blåfield, författaren Tiina Hautala, speldesignern Jussi Loukiainen (Plantonic Partnership) samt kulturaktör Mirjam Silvén. Av konststunderna producerades Vasa-brädspelet som kan spelas av personer i alla åldrar, åtta konstverk samt två olika berättelser.

– Deltagarnas intervjuer som gjordes efter konststunderna visade att de äldre gillade de avkopplande men innehållsrika och spännande stunderna, säger projektkoordinator Marita Niemelä.

Även efter att projektet har upphört kan man fortsätta att spela Vasa-spelet och eftersom spelet är uppgjort så att det kan ändras vid behov kan man även utveckla det för olika målgrupper. Konstverken som gjordes i bildkonstdelen och berättelserna i anslutning till dem fortsätter sin färd till servicehusen för att sprida entusiasm och glädje. De berättelser som skapades under projekttiden lever också vidare i de äldres minnen och diskuteras.

En guide för virtuell kulturservice till hjälp

Utgående från de iakttagelser som gjordes under de virtuella stunderna, utarbetade man en ny servicemodell som presenterar konceptet för virtuell service kort och inspirerande. Iakttagelser och erfarenheter i anslutning till konststunderna sammanställdes även till en guide som i synnerhet konstnärer som kan och har möjlighet att producera inspirerande kulturtjänster har nytta av.

För utarbetandet av ett koncept för servicemodellen svarade Milla Mäkinen från Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto (Kukunori ry).

Projektet har finansierats av Undervisnings- och kulturministeriet samt Kultur Österbotten som finansierade kreativt skrivande-delen för Österbottens socialpsykiatriska förenings klienter.