Förbigå menyn

Information om coronaviruset

piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Wasa Stations öde avgörs – stadsfullmäktige beslutar om projektets genomförande 26.7

Publicerad: 22.7.2021

Projektet Wasa Station som länge har varit under beredning, framskrider i juli för behandling i Vasa stadsfullmäktige. Vid stadsfullmäktiges extra sammanträde 26.7 fattas beslut om bildande av ett nytt fastighetsbolag och borgen till bolaget för ett lån på 52 miljoner euro, med vilket byggande av det framtida musikhuset i multifunktionskvarteret finansieras. Beslutet är avgörande huruvida Vasa får sitt länge efterlängtade musikhus.

Wasa Station, som har planerats till busstationens gamla plats, är ett multifunktionskvarter och ett evenemangscenter, i vilket kommer att ingå ett musikhus som finansieras och upprätthålls av staden. Kvarteret innehåller också idrotts- och multifunktionslokaler, ett hotell, bostäder samt affärslokaler som YIT svarar för. Den synligaste delen av den av YIT planerade byggnaden är tornhuset med över 20 våningar. Tornhuset kommer att bli Vasas nya uppseendeväckande landmärke.

– Wasa Station-projektet har beretts intensivt under de senaste månaderna, såväl på stadens som på YIT:s vägnar. Förberedelserna har nu framskridit så att beslut kan fattas och även från beslutsfattarna har det kommit ett tydligt besked om att man vill föra projektet i mål ännu under innevarande fullmäktigeperiod, konstaterar Markku Järvelä, direktör för tekniska sektorn och medlem i Wasa Stations ledningsgrupp.

Projektets förverkligande är beroende förutom av stadsfullmäktiges beslut också av att de villkor som ingår i avtalet om projektets förverkligande uppfylls. Detta avtal har ingåtts av Vasa stad och YIT.