Förbigå menyn

Flyttarens minneslista

Vid en flytt finns det flera rörliga delar och många saker att komma ihåg. Flyttarens minneslista hjälper en att komma ihåg viktiga saker i samband med flytten.

 • Gör en flyttanmälan senast en vecka efter flytten. Tidigast kan den göras en månad innan flyttdagen.
 • Ändra posten till den nya adressen och meddela den nya adressen till de parter, som du får pappersfakturor från.
 • Ta en hemförsäkring eller flytta över din tidigare hemförsäkring till den nya adressen.
 • Ifall du har rätt till bostadsbidrag eller studerandens bostadstillägg, gör ansökan i tid.
 • Om du har barn, ta reda på vilka konsekvenser flytten har för skol- och daghemsfrågor.
 • Meddela din nya adress till kundservicen hos de tidningar du prenumererar på.
 • Sörj för en överföring av Internet-förbindelsen i tid, så att du undviker avbrott i nätanvändningen.
 • Ingå ett nytt elavtal samtidigt som du säger upp det gamla.
 • Reservera flyttbil eller släpvagn i tid.
 • Om det är möjligt, ta reda på vilken tidtabell de som flyttar ut har, så att du kan planera tidtabellen för din egen flytt.

Vid utflyttning

 • Försäkra dig om att bostaden är i lika gott skick som den var då du flyttade in i den och att brandvarnarna fungerar.
 • Om du har gjort ändringar i bostaden eller om något har gått sönder i den, reparera dem till tidigare skick eller kom överens med disponenten om en reparation.
 • Kom ihåg att hyresgästen inte är ansvarig för sedvanligt slitage i bostadslägenheten, om inte något annat har avtalats i hyresavtalet. Som sedvanligt slitage anses bl.a. att hänga upp tavlor och speglar på väggen samt skuggningar på golvet vilka orsakas av möbler.
 • Städa bostaden och ditt förråd ordentligt.
 • Saker som ratats i flytten (t.ex. möbler, bildäck etc.) får inte lämnas vid fastighetens avfallsstation.
 • Återlämna alla nycklar till fastighetsservicen. Ifall alla nycklar inte har återlämnats, serieläggs bostadens lås på den boendes bekostnad. Om din flyttdag är en veckoslutsdag, återlämna åtminstone en reservnyckel föregående vardag eller kom överens om saken med fastighetsservicen.