Förbigå menyn
Mattvättning

Mattvättningsställen

I Vasa finns två mattvättningsställen

  • på Sandö (Blå vägen)
  • vid Brändö sund (Sundsgatan)

I Lillkyro finns det tills vidare inget mattvättningsställe.

Mattvättningsställena är öppna 13.5–30.9 kl. 5–23.

På tvättningsställena finns sex mindre och två större bassänger för tvätt samt en mangel för torkning av mattorna. På tvättningsställena finns också torkställningar.

De som använder mattvättningsstället ansvarar för att stället hålls snyggt och för sin egen egendom.

Det vatten som används pumpas från havet och smutsvattnet leds ner i spillvattenavloppet.

 

Undersidor

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16