Förbigå menyn
Mattvättning

Mattvättningsstället vid Brändö sund

Sundsgatan, Vasa

Mattvättningsstället vid Brändö sund är öppet 1.5–30.9 kl. 5.00–23.00.

På tvättningsstället finns sex mindre och två större bassänger för tvätt samt en mangel för torkning av mattorna. På tvättningsstället finns också torkställningar.

De som använder mattvättningsstället ansvarar för att stället hålls snyggt och för sin egen egendom.

Det vatten som används pumpas från havet och smutsvattnet leds ner i spillvattenavloppet.

Mattvättningsstället på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16