Förbigå menyn

Rödhake

Erithacus rubecula

Rödhaken anländer till Vasa i april. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Rödhaken är en allmän tätting i Finland och den har ökat i antal under de senaste årtiondena. De årliga variationerna inom beståndet är stora, beroende på väderförhållanden på övervintringsorterna i Mellan- och Sydeuropa. I april börjar rödhaken flytta till Finland. Dess porlande och klara sång hörs framför allt i skymningen.

  • Längd 15 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar i Mellan- och Sydeuropa, återvänder till Finland i april
  • Livnär sig på maskar och insekter

Livsmiljö. Rödhaken trivs i skogen. Säkrast påträffas den i friska granskogar utmed utfallsdiken eller bäckar. Rödhakens revir kan också finnas i blandskogar eller strandlundar. Det är bara på de kargaste tallåsarna som rödhakens kraftiga sång inte hörs. Rödhaken häckar också i närheten av bosättning på egnahemshusområden. De säkraste platserna att påträffa arten finns vid Molnträsket, i Risöns granskogar och på Öjen.

Förekomst i Vasa. Rödhaken är en allmän skogsart. Under de år undersökningen gjordes påträffades den i över 200 atlasrutor. Under samma tid har noggrannare fågelräkningar gjorts i Vasa och ungefär 10 rödhakepar har konstaterats häcka inom en kvadratkilometer.