Förbigå menyn

Björktrast

Turdus pilaris

På hösten äter björktrasten rönnbär. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Björktrasten är en kulturart, som trivs i människors sällskap. Det häckande beståndet har vuxit under de senaste åren.

  • Längd 27 cm
  • Häckar i träd, vedtravar, byggnader m.m.
  • Övervintrar i Västeuropa
  • Livnär sig på insekter, snäckor och bär

Livsmiljö. Björktrasten häckar i närheten av bebyggelse i städerna och i utkanten av byar på landsbygden. Enhetliga och vidsträckta skogsområden undviks. Till de livsmiljöer björktrasten föredrar hör små skogsområden i utkanten av byar samt parker och skogsdungar i städer. På många platser bildas stora samhällen och där kan antalet häckande par inom ett litet område uppgå till 20-30 par. Björktrastarna försvarar effektivt sitt häckningsområde mot fiender såsom ekorrar och kråkfåglar. På grund av detta häckar många små tättingar i skydd av björktrastkolonier.

Förekomst i Vasa. Björktrasten är jämnt spridd över bebyggda områden. På skogsbevuxna öar i innerskärgården häckar björktrasten också. Observationer av arten visar att häckningssäsongens första häckning sker i kolonier i maj och den andra häckningen omfattar enskilda par i skärgården under juni-juli. Endast en del av de häckande fåglarna häckar två gånger under häckningssäsongen.