Förbigå menyn

Ärtsångare

Sylvia curruca

Ärtsångaren hämtar mat åt sina ungar. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Ärtsångaren är en allmän häckfågel i Finland. Dess utbredning sträcker sig ända till polcirkeln. Fågelundersökningar har visat att det häckande beståndet har ökat med ca 40 % under de senaste årtiondena.

  • Längd 14 cm
  • Häckar i en buske, en eller unggran
  • Flyttfågel. Återvänder från Afrika i maj.
  • Livnär sig på insekter

Livsmiljö. Ärtsångaren föredrar enbuskage, soliga skogsbryn och enhedar i skärgården. Arten häckar också i trädgårdar. Utan att bli upptäckt kan den bo granne med människor, men om man kommer för nära boet varnar honan med ett smattrande läte. I en sådan situation är fågeln väldigt oskygg.

De flesta ärtsångare återvänder till Vasa från Afrika under maj månad. Då börjar ärtsångarens typiska rullande, korta sångstrof höras i skogsbrynen. I början av häckningssäsongen märker hanarna flitigt ut sitt revir genom att sjunga och sången hörs ofta också på dagen då andra fåglar redan har ”siesta”.

Förekomst i Vasa. Ärtsångaren är Vasas allmännaste och talrikaste sångare näst efter trädgårdssångaren. Den här lilla insektsätaren har spridit sig jämnt över hela atlasområdet, ända ut till ytterskärgården, och kan därmed anses vara en allmän art. Under häckningstiden i maj-juli hittades arten i ca 210 atlasrutor. Vid fågelräkningarna under 1990-talet har ärtsångaren häckat i södra Finland med en täthet på 1-2 par/km2.