Förbigå menyn

Järnsparv

Prunella modularis

Järnsparven är en liten gråbrun tätting. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Järnsparven är en skogsart och det häckande beståndet har ökat en aning under de senaste åren. Fastän arten är en relativt allmän häckfågel är den ändå okänd för de flesta människor. Järnsparven är en liten tätting med gråbrun fjäderdräkt, som smälter väl in bland skogens färger. Arten är dessutom skygg och håller sig gömd, därför ses den sällan. Järnsparven upptäcks bäst på sin tunna, spröda sång, som den framför från en hög grantopp tidigt på morgonen.

  • Längd 16 cm
  • Häckar i en låg buske eller unggran, ibland på marken i skydd av växtligheten
  • Övervintrar i Mellan- och Sydeuropa
  • Äter insekter, frön och bär

Livsmiljö. Järnsparven häckar i friska moskogar, blandskogar och i granplanteringar. I allmänhet byggs boet i en unggran eller i en enbuske. Boet kan också ofta finnas på marken i skydd av undervegetationen. Det är svårt att hitta järnsparvens bo. Vid atlaskarteringen hittades färre än 10 bon. Häckningen fastställdes oftast tack vare observationer av flygande ungar.

Förekomst i Vasa. Järnsparven påträffades under häckningstiden april-juli i ca 150 atlasrutor. Järnsparven häckar på skogsområden. I Gerby skärgård och på vidsträckta åkerområden saknas den bland de häckande fåglarna.