Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Koltrast

Turdus merula

Koltrasten har en kraftfull, flöjtande sång. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Koltrasten är en nykomling bland Finlands fåglar. Den har kommit till Finland först i början på 1900-talet. I Kvarken fastställdes den första häckningen år 1953.

  • Längd 27 cm
  • Häckar i träd, rotvalv, buskar, vedtravar eller rishögar
  • En del övervintrar, största delen flyttar till Västeuropa till vintern
  • Livnär sig på maskar, snäckor, insekter, bär och frukt

Livsmiljö. Koltrasten är en allmän art i skogarna. Bäst trivs den i friska moskogar, granskogar, blandskogar och i lundar. I karga tallskogar lönar det sig inte att söka efter fågeln.

Förekomst i Vasa. Koltrasten har märkbart ökat i antal under senaste årtionden. Detta ses också i artens utbredning i Vasa. Koltrasten kan anses vara en allmän art som häckar både i fastlandsskogarna och i skärgården. Totalt noterades koltrasten i ca 215 atlasrutor under häckningssäsongen.