Förbigå menyn

Koltrast

Turdus merula

Koltrasten har en kraftfull, flöjtande sång. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Koltrasten är en nykomling bland Finlands fåglar. Den har kommit till Finland först i början på 1900-talet. I Kvarken fastställdes den första häckningen år 1953.

  • Längd 27 cm
  • Häckar i träd, rotvalv, buskar, vedtravar eller rishögar
  • En del övervintrar, största delen flyttar till Västeuropa till vintern
  • Livnär sig på maskar, snäckor, insekter, bär och frukt

Livsmiljö. Koltrasten är en allmän art i skogarna. Bäst trivs den i friska moskogar, granskogar, blandskogar och i lundar. I karga tallskogar lönar det sig inte att söka efter fågeln.

Förekomst i Vasa. Koltrasten har märkbart ökat i antal under senaste årtionden. Detta ses också i artens utbredning i Vasa. Koltrasten kan anses vara en allmän art som häckar både i fastlandsskogarna och i skärgården. Totalt noterades koltrasten i ca 215 atlasrutor under häckningssäsongen.