Förbigå menyn

Taltrast

Turdus philomelos

Taltrasten är oftast aktiv i skymningen. Jämfört med den dagaktiva björktrasten har taltrasten stora ögon och ser bra i mörker. Taltrasten flyttar också huvudsakligen nattetid och då är god syn till fördel. Att fotografera den skygga taltrast är en stor utmaning för naturfotografen. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Taltrasten är en karaktäristisk häckfågel i granskogen. Efter 1950-talet har artens häckande bestånd ökat i Finland, men i undersökningarna 1983-2004 har en lindrig, under 10 procents, minskning i de häckande bestånden inträffat.

  • Längd 23 cm
  • Häckar i en låg unggran eller i en enbuske
  • Flyttfågel. Övervintrar i Mellan- och Sydeuropa
  • Livnär sig på maskar, insekter, bär, snäckor och frukter

Livsmiljö. Taltrasten häckar i barrskog. Den föredrar gransluttningar där det föru-tom de höga överståndarna också växer unggranar. I medeltal häckar det ca 3,3 par taltrastar per kvadratkilometer, men i Vasas frodigaste friska granbestånd häckar ca 6-7 par/km².

Förekomst i Vasa. Under häckningen har taltrasten påträffats inom ca 180 atlasrutor. Den trivs på vidsträckta barrskogsområden men häckar också i mindre skogar nära bosättningen. På Söderfjärdens åkrar, i ytterskärgården och mitt i centrum saknas arten. Enklast påträffas taltrasten en kväll i april eller maj i moskogarna vid Molnträsket, i Gerby eller Öjen. Då hörs sången på långt avstånd.