Förbigå menyn

Drillsnäppa

Actitis hypoleucos

 Drillsnäppa. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Drillsnäppan häckar allmänt i hela Finland. Sången, som hörs när fågeln flyger om sommarkvällarna, är känd för de flesta människor som bor nära sjöar och stränder. Drillsnäppan identifieras också lätt när den sitter på en sten och gungar med stjärten på sitt arttypiska sätt.

  • Längd ca 20 cm
  • Häckar på marken i skydd av växtligheten
  • Övervintrar huvudsakligen i Afrika
  • Livnär sig på insekter och blötdjur

Livsmiljö. Drillsnäppan är i första hand de karga vattendragens vadare. Favoritlivsmiljön är vida, steniga sjöstränder. Drillsnäppan häckar också längs havskusten, i skärgården och längs åar.

Förekomst i Vasa. Under atlasåren hittades drillsnäppan inom ca 90 atlasrutor. Tyngdpunkten i förekomsten finns längs kusten och i innerskärgården. På de yttre öarna i Vasa skärgård trivs drillsnäppan inte. I inlandet påträffas drillsnäppan säkrast vid Molnträsket.