Förbigå menyn

Fisktärna

Sterna hirundo

Fisktärna. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Fisktärnans utbredning i Finland sträcker sig från kusten via inlandet ända till norr om Polcirkeln. Fisktärnan är en flyttfågel som övervintrar på Afrikas sydkust. Arten anländer till vårt land i april och flyttar tillbaka söderut redan i augusti. Fisktärnan är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv.

  • Längd ca 31-35 cm
  • Häckar på sand i en grund fördjupning i marken
  • Övervintrar i Sydafrika
  • Livnär sig på fiskar och insekter

Livsmiljö. Fisktärnan trivs invid olika sorters vatten. Längs kusten häckar den både i inner- och ytterskärgården. Vid stora sjöar i inlandet påträffas arten på karga skär och öar. I närheten av städer har fisk- och silvertärnorna ställvis anpassat sig till att häcka på sandfält på industriområden och till och med på platta hustak.

Förekomst i Vasa. Fisktärnan observerades inom ca 140 atlasrutor i Vasa under de år undersökningen gjordes. Tyngdpunkten i förekomsten finns i inner- och ytterskärgården, men arten sågs också vid Infjärden och Molnträsket. I skärgården häckade fisktärnan i kolonier med silvertärna och skrattmås. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.