Förbigå menyn

Silvertärna

Sterna paradisaea

Silvertärna. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Silvertärnans flyttväg är en av de längsta i fågelvärlden. På hösten styr fåglarna som häckat i Finland mot Syd-Afrika och fortsätter därifrån till Sydpolen. På grund av det blir sträckan för silvertärnans totala flytt till och med över 30 000 km i året. Silvertärnan är dessutom en långlivad fågel som kan leva till 20-årsåldern. Detta gör silvertärnan till en verklig luftens härskare. Silvertärnan är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv.

  • Längd ca 35 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar i Afrika och på Sydpolen
  • Livnär sig på fisk

Livsmiljö. Silvertärnans förekomst i Finland är uppdelad i två områden. Den häckar vid vattendragen i Lappland men längre söderut förekommer den endast längs kusten. Tyngdpunkten i utbredningen ligger i ytterskärgården där arten häckar i kolonier på öar och skär. Ofta häckar också fisktärnor, skrattmåsar och fiskmåsar i kolonierna.

Förekomst i Vasa. Om man ser till utbredningen är silvertärnan allmännare än fisktärnan i Vasa. Under häckningstiden observerades silvertärnan i ca 160 undersökningsrutor. Arten är jämnt utbredd längs hela kusten, från innerskärgården till ytterskärgårdens yttersta grynnor. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.