Förbigå menyn

Skäggdopping

Podiceps cristatus

Skäggdopping. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Skäggdoppingen är Finlands vanligaste dopping och bestånden av häckande fågel har ökat under de senaste årtiondena. Skäggdoppingen är en heldykare som framgångsrikt fångar småfiskar i strandvattnen i insjöar och havsvikar. Spelet på våren består av invecklade ritualer och beteenden. Artens förehavanden är därför också intressanta att följa.

  • Längd ca 50 cm
  • Häckar i vassbältet, boet utgörs vanligen av en flotte i skydd av växtligheten
  • Flyttar till Västeuropa och Medelhavet till vintern
  • Livnär sig i huvudsak på småfisk

Livsmiljö. Skäggdoppingen häckar i frodiga insjöar och havsvikar. Arten saknas i klara, karga sjöar. Skäggdoppingen bygger sitt bo som en flytande flotte, förankrad i kanten av vass- eller sävbältet. Arten lägger 3-6 ägg i maj och ungarna kläcks i juni-juli. Under de första veckorna i livet söker doppingungarna tidvis skydd bland honans ryggfjädrar för att värma sig.

Förekomst i Vasa. Sundomviken och Gerby skärgård utgör tyngdpunktsområden i skäggdoppingens utbredning i Vasa. I närheten av goda habitat kan kolonier av flera tiotals häckande par uppstå. Exempelvis häckade år 2004 ca 60 par på ett litet område i Sundomviken.