Förbigå menyn

Sävsparv

Emberiza schoeniclus

Sävsparvhane i vassen. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Sävsparven är en sparvfågel som trivs på öppna marker och i halvöppna buskage samt i vassruggar. Den trivs särskilt bra i närheten av våtmarker, stränder och dikesrenar. Enligt en långvarig uppföljning av beståndet av häckande fåglar har det häckande beståndet sävsparvar varit stabilt i Finland i cirka tjugo års tid.

  • Längd 15 cm
  • Häckar på marken i skydd av växtlighet
  • Flyttar till vintern till västra och sydvästra Europa. Några enstaka individer försöker övervintra i vidsträckta vassruggar på syd- och västkusten
  • Födan består huvudsakligen av insekter, men fågeln äter även frön, knoppar och växtdelar

Livsmiljö. Sävsparven är en allmän häckfågel i vassbälten. Den bygger även bo i täta vide- och björksnår på våtmarker och stränder.

Förekomst i Vasa. Sävsparvens utbredning i Vasa har varit koncentrerad till områden i närheten av stränder. De största enhetliga häckningsområdena finns utanför staden i strandvassruggar vid Utterö i Sundom. I närheten av staden kan man få syn på sävsparven bl.a. på Södra Stadsfjärdens fågelskyddsområde eller på Metvikens stränder. I Vasa har sävsparven under häckningstid påträffats i sammanlagt cirka 100 atlasrutor.