Förbigå menyn

Alkula och Skogsförmannens park

Till karttjänsten

En gammal port leder in till Alkula. Bild Hanna Kalliomaa 2009.

Alkula gård ligger i korsningen av Köpmansgatan och Kråklundsgatan söder om Haga skola. Skogsförmannens park finns precis öster om Alkula. Mellan Alkula och Skogsförmannens park går cykelvägen Korsnäståget. Kring Alkula finns en trädgård med inhägnader för husdjur, grilltak och odlingar. Platsen omges av skog och inne i skuggan finns skogsförmannens gårdsplan. I skogsförmannens förvildade trädgård växer ännu många olika växter. På gårdsplanen finns också en lekpark som är i flitig användning tack vare lekparksverksamheten som är inhyst i skogsförmannens uthusbyggnad.

Vid Alkula gård odlade Abraham Falander tobak från 1773 till början på 1800-talet. August Alexander Levón köpte gården år 1847 och gav gården namnet Alkula. Levón grundade en färg- och kemikaliefabrik och senare också en ågnkvarn i samband med den. Levón var mycket intresserad av trädgårdsskötsel och från hans tid finns fortfarande bl.a. lönnar, syrener och sibiriska ärtbuskar. Alkula gård låg utanför den egentliga stadens murar och klarade sig därför undan branden i Vasa år 1852. Huvudbyggnaden från 1700-talet och omgivningarna disponeras idag av Vasa 4H-förening.

År 1910 överläts en del av östra Alkula åt skogsvaktaren Alfred Nyqvist och där byggdes ett bostadshus samt uthusbyggnader. Senare, år 1916, blev bostadshuset skogsförmannens tjänstebostad. Skogsförmännen präglade sin omgivning med planteringar och på området odlades också träd för stadens behov. Skogsförmannens hus brann i början på 2000-talet, men gårdsbyggnaden och den förvildade trädgården finns fortfarande kvar. I närskogen kan man hitta många ståtliga och gamla träd som härstammar från skogsförmännens tid och som avviker från växtligheten i den talldominerade skogen som är typisk för området.

Alkula har en mångsidig kulturhistoria, som är en blandning av olika tidsepoker från 1700-talet till nutid. I miljön finns det mycket att se och upptäcka både för de som är intresserade av byggnadshistoria och för vänner av kulturväxtlighet. Alkulas 4H-förening har gjort ett värdefullt arbete med att sköta området. Föreningen har gjort infotavlor om områdets historia och dessa stöter man på här och där då man rör sig vid Alkula. För den som är intresserad av växter lönar det sig att besöka Alkula när de blommar som bäst mellan juni och augusti. Den artrikaste delen av Skogsförmannens gårdsplan finns intill lekparken, där skogsförmannens trädgård låg. Gårdsplanen upplevs bäst på våren när nunneörter och lundvivor börjar blomma eller på sommaren när trädens löv är fullt utslagna. De ståtligaste växterna är de gamla barrträden och lärkträden på området. Den intresserade kan låna häftet “Alkulan puulajipolku” över Alkulas trädstig på biblioteket. Häftet är utgivet 1988 och är fortfarande en bra guide men finns bara på finska. En del arter har försvunnit från området sedan häftet gavs ut, men största delen av växterna kan man ännu hitta.

De ståtliga barrträden i Skogsförmannens park. Bild Hanna Kalliomaa 2009.