Förbigå menyn

Metviken

Konstgjord ö i norra delen av Metviken. Bild Jan Nyman.

Metviken ligger i ett dalområde cirka 1,5 kilometer norr om Vasa centrum. Viken, som är ca 1,5 kilometer lång, gränsar i väster till Brändö och i öster till Vöråstan. Metvikens sträder är allmänna grönområden och här är det lätt att uppleva naturen. Strandskogarna domineras av björk och hundflokan blommar rikligt sommartid. Runt vikens stränder finns gång- och cykelvägar och området är tillgängligt både med barnvagn och rullstol. Mitt i viken går en bro över vattnet, bland Vasaborna är den känd som ”Pappersbron”. Vid bron finns också en fiskebrygga som snabbt blivit populär.

Under häckningstid har över 70 häckande fågelarter iakttagits vid Metviken. Artantalet är mycket stort, då man beaktar att området ligger så nära Vasa centrum. I vikens norra del finns en liten konstgjord ö, där änder och måsfåglar trivs. I närheten av ön kan man se gräsand, knipa och vigg. Av måsfåglarna häckar fisk- och skrattmås samt tärnor på ön. På Metvikens ställvis vassbevuxna stränder kan man i maj-juli höra sävsångaren och sävsparven sjunga. En nykomling på området är rörsångaren, som man kan få syn på i strandvassen.

Metvikens skogar är viktiga häckningsplatser för fåglar. Bland skogsfågelarterna finns mest lövskogsarter, som bl.a. trädgårdssångare och mindre hackspett. I strandskogarna häckar även vanligare skogsarter, som vårtbjörk- och rödvingetrast, talgoxe och blåmes, fink och lövsångare. Mera sällsynta arter som sjunger i skogarna är näktergal, härmsångare och svarthätta.

Metviken kan rekommenderas som ett lättillgängligt ställe mitt i staden där det finns mycket att se och höra. Man kan besöka området vilken årstid som helst och de bästa fågelupplevelserna bjuder området på i maj-augusti. Det lönar sig att ta sig till Metviken tidigt på morgonen innan staden vaknar till liv.

Frodiga lövskogar kantar stränderna. Bild Jan Nyman.