Förbigå menyn

Sjörån

Det sägs att det en gång i tiden bodde två sjörån i Södra Stadsfjärden. Det ena varslade människor om storm, drunkning och andra olyckor. Det kunde varna fiskarna genom att knacka i båtbottnen. Då tyckte fiskarna att det var dags att sätta kursen mot stranden . Om de genast sökte sig till lands, hann de knappt annat än att ta sig ur båten innan stormen var över dem.

Det andra av Södra Stadsfjärdens sjörån varslade likaså om stormar och olyckor men förutspådde också vackert väder. Om det var en storm på kommande seglade det med svarta segel. Inför vackert väder var seglen vita. Fiskarna litade på sjöråets spådomar.