Förbigå menyn

Hundparker och service

Med sina grönområden och hundparker erbjuder Vasa goda möjligheter att idka friluftsliv med hundar

Vasa stads hundägare och hundar betjänas av fem inhägnade hundparker, vilka finns i

  • Brändö
  • Gerby
  • Korsnäståget
  • Sunnanvik
  • Vasklot

Hundarnas badstrand finns på Myrgrund i Sundom.

Enligt ordningslagen ska hunden hållas kopplad och hundbajs plockas upp

På allmänna platser ska hunden vara kopplad. En kopplad hund får inte tas med på lekplatser för barn, allmänna badstränder, skidspår och idrottsplaner som är avsedda för allmänt bruk och inte på torg under torgtid – om detta inte är särskilt tillåtet.

På skötta områden ska hundbajs plockas upp. Om man inte följer lagen, kan det leda till ett bötesstraff. Det är bra att ha med sig påsar för att kunna plocka upp hundbajs, påsarna kan sättas i närmaste allmänna avfallskärl. Inom Vasa stads område finns 25 automater med Tickspac-avfallspåsar för insamling av hundbajs.

Vasa stad arrenderar ut områden till föreningar och organisationer för hundevenemang och hundskolning.

Mera information finns på webbplatserna till Vasaregionens hundföreningar och hundorganisationer.

Undersidor

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16

Stadsträdgård på kartan

Kontoret öppet

  • Må-fre kl. 8-16