Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Metsäkallion päiväkoti

Daghemmets vardag bygger på högklassig, upplevelserik och mångsidig stimulansverksamhet.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Tid finns för lek och samvaro, utevistelse och fysiska aktiviteter förekommer dagligen. I närheten av daghemmet finns flera skogar, där tallar, stenar och stubbar lockar barn till att utforska omgivningen. Omgivningen erbjuder mångsidiga aktiviteter oberoende av årstid. På utflykter lär vi oss hur man rör sig tryggt.

Basvården och den ledda verksamheten är planerad. Utgångspunkten i verksamheten är barnets utvecklingsnivå och individuella behov. Genom att leka och leva i vardagen lär sig barnet vett och etikett och att knyta vänskapsförhållanden. I vår verksamhet syns principerna för naturfostran.

Daghemmets personal är i intensivt samarbete med föräldrarna för att stöda barnets individualitet och självkänsla. Tillsammans skapar vi en trygg uppväxtmiljö för barnets utveckling och lärande.

Fokusområden är beaktande av barnet som individ, förtroendefullt och öppet fostringspartnerskap, studerande av och värnande om närmiljön samt respekterande av människan och naturen.

Barngrupper

Barngrupper:

 • Havuhiipat 5-6 åringar
 • Kastehelmet under 3 år
 • Sammaltossut, flexibelgrupp,
 • Tuohitossut 3-4 åringar
 • Kivitaskut, förskoleundervisning (Paviljonki)
 • Naavaparrat, förskoleundervisning (Paviljonki)
 • Niittyvillat, 4-5 v. (Paviljonki).

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Böle, Hemstrand och Skogsberget

Hemstrands daghem

Metsäkallion päiväkoti

Familjedagvård

De privata servicesedeldaghem:

Kiillekujan päiväkoti

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

 • 040 482 5391 Havuhiipat

 • 040 482 5392 Kastehelmet

 • 0400 362 866 Kivitaskut

 • 0400 180 256 Naavaparrat

 • 040 358 5154 Niittyvillat

 • 040 482 5394 Sammaltassut

 • 040 545 3928 Sinisiivet

 • 040 482 5395 Tuohitossut

Adress

Vi har öppet

 • 6.30-17.00