Förbigå menyn
Älypuhelin naisen kädessä

Edlevo App systemreform 2024–2025 i småbarnspedagogikens

Inom Vasa stads småbarnspedagogik pågår en systemreform, vars målsättning är att underlätta klienternas vardag och personalens arbete.

För närvarande använder småbarnspedagogiken flera olika system och appar. Vårdnadshavarnas funktioner har fördelats på Wilma och Edlevo App.

Målsättningen är att systemreformen ska vara klar till slutet av år 2025 och då kommer alla elektroniska funktioner att finns i Edlevo Appen. Vi informerar vårdnadshavarna om att de nya funktionerna tas i bruk i den takt som de står till vårdnadshavarnas förfogande.

För närvarande är situationen följande:

I Wilma finns följande funktioner:

 • Kommunikationen mellan vårdnadshavarna och småbarnspedagogiken
 • Informering
 • Blankett för bakgrundsinformation om barnet för småbarnspedagogikplanen
 • Blankett för samtycke att barnets foton och arbeten får publiceras
 • Blankett för anmälan av barnet till skolan
 • Barnets pedagogiska dokument (vårdnadshavaren kan läsa dokumenten genom att logga in i Wilma via webbläsaren)
 • Ledighetsförfrågningar
 • Anmälan om olycksfall

I Edlevo App finns följande funktioner:

 • Hantering av vårdtiderna
 • Meddelande av vårdtider
 • Sammandrag av vårdtiderna
 • Kontaktuppgifter om reservavhämtaren
 • Meddelande av plötslig frånvaro
 • Ändring och upprätthållande av kontaktuppgifterna (telefon- och e-postuppgifter)
 • Godkännande av elektronisk delgivning (maj 2024-)
 • Elektroniska beslut (maj 2024-)
 • Uppsägning av en plats inom småbarnspedagogiken

Vad är Edlevo App?

Edlevo är en app som har utvecklats för vårdnadshavarna. Som vårdnadshavare kommer du enkelt åt de viktigaste tjänsterna och får en täckande och uppdaterad lägesbild av viktiga frågor som gäller dig eller ditt barn. Edlevo kan användas både i mobilen och med en webbläsare.

Edlevo App är en applikation som är i användning inom Vasas småbarnspedagogik och via vilken vårdnadshavaren kan hantera vårdtiderna, meddela om plötslig frånvaro och säga upp sitt barns plats inom småbarnspedagogiken. I appen hittar vårdnadshavaren de elektroniska besluten.

Edlevo App-applikationen och Edlevo App-webbläsarversionen samt hur laddar du ner Edlevo App-applikationen?

Du kan använda Edlevo App på två olika sätt:

 1. Du kan ladda ner mobilappen Edlevo App i din telefon eller pekplatta via appbutiken (Google Play / Apples App Store). Appen är gratis.
 2. Du kan använda Edlevo App i webbläsaren, webbläsarversionen kan användas oberoende av apparat.

Ladda ner Edlevo App-applikationen via appbutiken (Google Play / Apples App Store).

I telefonens inställningar kan du tillåta meddelanden från appen, då får du meddelanden om nya händelser.

Vem kan logga in i Edlevo App och hur loggar man in i Edlevo App?

Edlevo App är i användning inom Vasa stads småbarnspedagogik.

I Edlevo App kan endast barnets officiella vårdnadshavare logga in efter man har lämnat in ansökan om småbarnspedagogikplats.

 

I Edlevo App loggar man in via Suomi.fi-identifieringen med bankkoder eller mobilcertifikat.

Edlevo App mobilappen hålls öppen i en månad, om man inte loggar ut ur den.

I webbläsarversionen av Edlevo App kan du logga in via den här länken: inloggning i Edlevo App

Inloggningen kräver stark autentisering (Suomi.fi-identifiering).

Notera att i webbläsarversionen får du inga puffar om nya händelser.

Du är väl aktsam, ifall du använder webbläsarversionen av Edlevo App på en allmän dator: då är det med tanke på datasäkerheten särskilt viktigt att du kommer ihåg att logga ut ur Edlevo App samt till slut tömmer datorns cacheminne.

 

Hur du ändrar dina kontaktuppgifter

Syftet med denna funktion är att säkerställa att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Bekräftande av kontaktuppgifter

Om dina kontaktuppgifter inte har granskats, ber applikationen dig granska och bekräfta dem. Gör de tillägg eller ändringar som behövs i ditt mobilnummer och din e-postadress och bekräfta dem genom att trycka på knappen Godkänn.

Telefonnumret kan

 • Innehålla siffror, mellanslag, bindestreck och dessutom i början av numret tecknet + eller –
 • Numret bör ha minst 5 och högst 15 tecken
 • Inga bokstäver tillåts

Hur du ändrar dina kontaktuppgifter

Om du vill uppdatera e-postadressen, skriv in uppgifterna i fälten e-post och bekräfta e-post.

Om du vill uppdatera telefonnummer, skriv de nya nummeruppgifterna antingen i fältet mobil och/eller i arbetsnummer.

Till sist tryck på knappen Godkänn.

 

 

Godkännande av elektronisk delgivning och elektroniska beslut 

Från och med 6.5.2024 kommer besluten om småbarnspedagogik och betalningsbeslut att publiceras i Edlevo App för vårdnadshavare som har godkänt elektronisk delgivning. Vårdnadshavarna ser en separat mapp för båda besluten i Edlevo App och mappen innehåller ett beslut i PDF-format. 

Om vårdnadshavaren inte vill ta emot elektroniska beslut, ska vårdnadshavaren meddela detta till småbarnspedagogikens servicehandledeningen på adressen smabarnspedagogik.servicehandledning@vasa.fi. 

Anmälning av vårdtider samt frånvaro

 Barnets vårdtider ska alltid meddelas minst en vecka på förhand.

Som exempel, vårdtiderna för vecka 14 skall meddelas senast på söndagen vecka 12. Systemet stänger automatiskt på söndag klockan 24.00 följande veckas kalender, därefter kan vårdtider inte längre bokas.

Ändring av bokade vårdtider efter att systemet stängt kalendern kan endast göras av daghemsföreståndare eller familjedagvårdsledare. Ändringarna görs endast på grund av vårdnadshavarens arbetssituation.

Om barnet inte har någon vårdtidsbokning gjord då systemet stänger veckan i appen fyller daghemsföreståndaren eller gruppfamiljedagvårdsledaren i nio- timmars dagar åt barnet för de obokade vårddagarna.

Vårdtider kan fyllas i för sex månader framåt

Det möjligt att kopiera vårdtiderna från vecka till vecka eller från ett syskon till annat. Man kan fylla i vårdtiderna för sex månader framåt.

Alla familjer bör göra en reservation för vård, detta gäller även de som har kontrakt för max antal timmar, och de familjer som alltid har samma vårdtider. När vi på förhand vet om hela barngruppens vårdtider kan vi lättare planera verksamheten samt se till att vi har rätt mängd personal på plats under dagen.

Inverkan av bokade och använda timmar på kundavgiften

Plötsliga avvikelser, såsom sjukdom, kan också meddelas av vårdnadshavare via appen.

Om barnet är sjukt eller annars plötsligt frånvarande hela dagen eller en del av dagen, kommer de reserverade vårdtimmarna att dras bort.

Ett exempel på hur bokade och använda vårdtider beaktas vid faktureringen:

 • vårdhavarnas vårdtidsbokning genom Edlevo-appen: 6.30–15.30 (9 h)
 • barnet närvarande på sin småbarnspedagogikplats: 6.45–16.45 (10 h)
 • tid som faktureras: 6.3016.45 (10 h 15 min)

Om den bokade och/eller använda vårdtiden överskrider de överenskomna timmarna, faktureras avgiften enligt en högre avgiftsklass.

Vårdtiderna kan följas med i appen.

I appen kan vårdnadshavarna följa med hur många vårdtimmar som bokats och använts per månad. De tillgängliga vårdtiderna bestäms utgående från det vårdbehov som vårdnadshavarna har.

 

Problem vid inloggningen

Barnets officiella vårdnadshavare kan logga in i Edlevo App, då barnets småbarnspedagogikförhållande har inletts.

Ifall det uppkommer problem vid inloggningen, ta kontakt med varhaiskasvatus.palveluohjaus@vaasa.fi.

Edlevo App-anvisningarna

Anvisningarna finner du i Edlevo Appen bakom frågetecknet.

Edlevo App video-anvisningar

För att få svensk text, klicka på denna ruta och välj språk.

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä