Förbigå menyn

Lönnbackens daghem

Lönnbackens daghem är ett svenskspråkigt daghem. Vårt daghem erbjuder småbarnspedagogik (0-5 år) och förskoleundervisning (6 år).

Vi finns belägna i en lugn och naturnära miljö. Vi har möjlighet till mångsidig användning av skidspår, skridskobana, bibliotek och parker, eftersom allt finns på promenadavstånd från vårt daghem.

Vi betonar en mångsidig och naturinspirerad verksamhet där allas välmående står i focus. I samarbete med vårdnadshavare stöder vi det enskilda barnets utveckling gällande barnets vård, fostran och lärande.

Vi satsar på verksamhet baserad på barnets behov och intresseområden.

Det är genom leken som vi lär oss. Därför har leken en central betydelse i vår verksamhet, en verksamhet där nyfikenhet, upptäckarglädje och fantasi finns med, så att vi alla trivs och har roligt tillsammans. Genom leken övar vi oss också på språklig medvetenhet och sociala färdigheter så som att vara en god vän och kunna ta hänsyn till varandra.

Vi genomför den riksomfattande och lokala planen för småbarnspedagogiken och läroplanen för förskolan i alla Vasa stads daghem.

 

Barngrupper

  • Barngrupper:
    • Hattifnattarna
    • Mymlorna,
    • Knattarna
    • Kottarna

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Höstvesi, Kappelinmäki, Ristinummi ja Vanha Vaasa

Alkulan päiväkoti

Esikon päiväkoti

Haga daghem

Kappelinmäen päiväkoti

Ristinummen päiväkoti

Familjedagvård

De privata servicesedeldaghem:

Tuulenpesän päiväkoti

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00

Daghemsföreståndare