Förbigå menyn

Vindängens daghem

Vindängens daghem har 5 svenskspråkiga och 1 finskspråkiga barngrupper. Förutom allmänna utrymmen har vi ett gemensamt bildkonstrum, bibliotek, hemkök, gymnastiksal och matsal.
Våra tygdpunktsområden är: språk, utvecklande av språket, främja båda inhemska språken; social kompetens, stödja den sociala utvecklingen, social samverkan; motorik och rörelse samt natur och lek.

Barngrupper

Barngrupper:

  • Fjärilen, 3–5-åringar,
  • Trollsländan, 3–5-åringar
  • Myran, 1–3-åringar
  • Humlan, 1–3-åringar
  • Nyckelpigorna 1-3 åringar 1.8.23->
  • Heinäsirkka, 1–5-åringar (finsk) 1.8.23->

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00