Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vindängens daghem

Vindängens daghem har 4 svenskspråkiga och 2 finskspråkiga barngrupper. Förutom allmänna utrymmen har vi ett gemensamt bildkonstrum, bibliotek, hemkök, gymnastiksal och matsal.
Våra tygdpunktsområden är: språk, utvecklande av språket, främja båda inhemska språken; social kompetens, stödja den sociala utvecklingen, social samverkan; motorik och rörelse samt natur och lek.

Barngrupper

Barngrupper:

 • Fjärilen, 3–5-åringar,
 • Trollsländan, 3–5-åringar
 • Myran, 1–3-åringar
 • Humlan, 1–3-åringar
 • Heinäsirkka, 3–5-åringar (finsk)
 • Leppäkerttu, 1–3-åringar (finsk)

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper

 • 0400 846 678 Trollsländan

 • 040 178 4573 Fjärilen

 • 040 510 9623 Humlan

 • 040 510 9843 Myran

 • 040 838 7617 Heinäsirkka

 • 040 596 1160 Leppäkerttu

Adress

Vi har öppet

 • 6.30-17.00