Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Sundom daghem

Sundom daghem är beläget i samma byggnad som skolan/lärcentret. Daghemmet samarbetar med skolan och använder bl.a. deras matsal och gymnastiksal.

Förskolan har också tillgång till slöjdsalen. Lärcentrets bibliotek besöks regelbundet. Intill daghemmet finns en stor och inspirerande skog där vi ofta vistas. Barnen får då genom utepedagogik och lek lära sig om naturen, utveckla sin motorik och fantasi.

Barnholken

Till Sundom daghem hör också Barnholken. Fr.o.m. hösten 2021 ändras strukturen på gruppen till en flexgrupp, där barnen kan vara 1 – 5 åringar. Barnholken finns i Kronvik vid naturskön miljö nära havet.

Barnholken har en stor gård som ger möjligheter och inspiration till många fantasifulla lekar. Vi vistas också i den närliggande naturen, både skogs och strandmiljö.

Ansökningar till Barnholken görs via Sundom daghem, anteckna i tilläggsuppgifter att ansökan gäller Barnholken.

I våra daghem bedriver vi högklassig småbarnspedagogik, som stärker barnets egna färdigheter, lärande och utveckling. Genom att göra barnet delaktigt i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vår verksamhet möjliggör vi en verksamhet som utgår från barnens intressen och behov. Vi jobbar för en glädjefylld, inspirerande och pedagogisk vardag för barnen.

Vasas plan för småbarnspedagogik är grunden för hela vår verksamhet.

I vår pedagogik betonar vi rörelseglädje, språklig medvetenhet, social kompetens och upplevelser i naturen.

Vårt daghem är svenskspråkigt.

Barngrupper

Barngrupper:

  • Ekorrarna, flexibel grupp
  • Barnlyan, 6 åringar, förskoleundervisning,
  • Barnkojan, 6-åringar, förskoleundervisning
  • Barnholken, 3-5 åringar, (Stråkavägen 174)

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00