Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kolme Sukupolvea

Frivilligverksamhet

Vill du bekanta dig med nya människor och vara till glädje för äldre?
I frivilligarbete får du nya erfarenheter, meningsfull sysselsättning och du hittar nytt innehåll för vardagen.

Som frivillig behöver du inte några specialkunskaper. Ingen skillnad hur gammal du är. Du får stöd av stadens anställda. Du kan välja de arbetstider och –uppgifter som passar dig och du kan arbeta enligt dina egna förutsättningar.

Som frivillig är du försäkrad med en gruppolycksfallsförsäkring, som är giltig under frivilligarbetet samt under resor till och från uppgiften.

Före du inleder frivilligverksamhet, får du en introduktion. Vi diskuterar tillsammans vad som skulle vara en för dig lämplig verksamhetsform.

Exempel på frivilligarbete

  • vän till en som bor i servicehus eller ett servicehus gruppboende eller som uteledsagare eller diskussionskompis
  • sjukhusavdelnings eller patients vän, uteledsagare eller diskussionskompis
  • på evenemang som uppträdande: sångare, allsångsledare, musiker eller ackompanjatör/ackompanjatris
  • rådgivare om nätsidor
  • gruppledare

Eller så kan vi planera en ny form av frivilligarbete som passar dig.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt:

Adress