Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kotiranta keväällä

Hemstrand

I vårt servicehem finns fyra småhem: finskspråkiga Aava, Luoto, Ulappa samt svenskspråkiga Viken. Våra bostäder är 25 m2 och i varje bostad finns eget badrum. Invånarna möblerar och inreder det egna rummet enligt smak med egna möbler och saker. Sängen och en madrass finns färdigt i rummet. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde.

Coronavirussituationens inverkningar

 

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Allmänt om serviceboende

I vårt småhem finns vårdpersonalens hjälp tillgänglig dygnet runt. Vårt mål är att boendet är tryggt och självständigt. Varje invånare har en ansvarig skötare, som fungerar i effektivt samarbete med de anhöriga och olika sakkunniga genom att ge handledning och rådgivning. Med invånaren och dennes anhöriga uppgör vi en plan för välbefinnande, som baserar sig på bl.a. förstärkande av den självständiga funktionsförmågan, delaktighet och självbestämmanderätt.

Invånaren betalar hyra för sin bostad. Vi tillreder dagliga varma måltider i servicehusets eget kök och morgonmål samt kvällsbitar tillreds i småhemmen.

Hemstrands invånare väljs av SAS-arbetsgruppen.

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

  • Aava 040 645 8575

  • Luoto 040 645 8581

  • Ulappa 040 645 8578

  • Viken 040 645 8572

  • Enhetschef Kirsi Vapaavuori-Koskela 040 732 7150