Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Österbottens medlingsbyrå

Medling i brottsmål är en avgiftsfri tjänst, där den för brottet misstänkte och brottsoffret kan träffa varandra konfidentiellt genom opartiska medlares förmedling.

Vid medlingen behandlar vi psykiska och materiella skador som drabbat brottsoffret och försöker hitta en lösning som gottgör skadorna och som tillfredsställer de inblandade parterna. Medlingen kan även gälla sådana tvister där åtminstone den ena parten är en fysisk person.

Syftet med medling är att parterna genom att själva vara aktiva finner sätt att lösa konfliktsituationer som uppstått på grund av brott och tvister. Medlingen är frivillig, konfidentiell, kostnadsfri och opartisk.

Initiativ till medling, med vilket ärendet aktiveras, kan tas av:
– en part
– mindeårings vårdnadshavare eller annan laglig företrädare
– intressebevakare för en omyndigförklarad person som nått myndighetsålder
– polis- eller åklagarmyndighet
– annan myndighet

Medlare

Frivilliga personer fungerar som medlare. Medlarna, som har tystnadsplikt, har för sitt uppdrag som medlare erhållit en specialskolning. Parter i brott- och tvistemål kan medla på den egna hemorten, på medlingsbyrån i Vasa eller Karleby i närvaro av två opartiska medlare.

Om du är intresserad av att verka som medlare i brottsmål och tvister, ta kontakt till Österbottens medlingsbyrå.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

  • Medlingsbyrån i Vasa Korsholmsesplanaden 44, Vaasa

    Öppna kartan

Österbottens medlingsbyrå

Medlingsbyrån i Vasa
Korsholmsesplanaden 44 (1. våning)
65100 Vasa

Ansvarig person 06 325 2580 / 040-7505349, medlingshandledare 06 325 2930 / 0400-416306 och byråsekreterare 040-6477314 (måndagar)

Medlingsbyrån i Karleby
Karlebygatan 74
67100 Karleby

Medlingshandledare 040 582 7515 och 040 642 8592