Förbigå menyn
Paikallisliikenne

Barnvagnar, cyklar och sällskapsdjur

Barnvagnar

En vuxen med ett barn i barnvagn får åka gratis när som helst under dagen.

En vuxen ska under hela färden hålla uppsikt över barnet och se till att barnvagnen eller sittvagnen inte rör sig eller välter omkull. Hjulen på barnvagnen ska låsas. Barnvagnar ska alltid lyftas in i och ut ur bussen genom mittdörren. Vagnen ska placeras i det utrymme som är avsett för den så att det är tryggt för alla att röra sig i bussen och stiga av.

Cyklar

Beslut om huruvida cyklar, elsparkcyklar eller andra stora saker får tas med i bussen fattas av chauffören från fall till fall. I synnerhet under rusningstider kan chauffören förbjuda cyklar ombord för att säkerställa att passagerarna får plats.

Det är tillåtet att ta med sig en cykel på bussen under lugna tider kl. 9.30–13.00 och efter kl. 17.00 samt under veckoslut. För cykeln tas en avgift enligt respektive passagerares åldersgrupp och betalningssätt. Till exempel ska en vuxen passagerare utöver en engångsbiljett för vuxna betala för en cykel enligt följande:

  • Vid kontant betalning 2,00 €
  • Med mobilbiljett 3,00 €
  • Med värdekortet Waltti 1,33 €

Närmare uppgifter om priserna hittar du i prislistan.

Hopfällbara cyklar som bärs hopfällda samt sparkcyklar för små barn räknas som bagage och får tas med avgiftsfritt.

Sällskapsdjur

Vasa lokaltrafik följer Linja-autoliittos rekommendation om djur ombord. Enligt rekommendationen får vanliga och ofarliga sällskapsdjur åka buss med en följeslagare och på följeslagarens ansvar, förutsatt att det finns plats ombord. Sällskapsdjuren ska placeras i bussen så att eventuella olägenheter till följd av dem minimeras. Djuren ska hållas kopplade och de får inte sitta på säten. Allergiska passagerare som redan sitter ombord har i första hand rätt att välja sin plats och vid behov även be chauffören att förbjuda att sällskapsdjur tas med. Medpassagerare kan emellertid inte hindra ledar- eller assistanshundar från att stiga ombord.