Förbigå menyn

Brändö sunds område, Smulterö och Sundsparken (ak1000)

Målet är att utveckla området till en högklassig stadsmiljö som en del av park- och fritidszonen längs med stadsstranden. Målet är en lagakraftvunnen detaljplan år 2021

Planprocess

 1. Gällande plan

  Detaljplanen vinner laga kraft med en kungörelse när besvärstiden gått ut eller möjliga besvär har behandlats.

 2. Godkännande

  Stadsfullmäktige godkänner planen.

 3. Förslag

  Planförslaget läggs fram offentligt.  Utlåtande om planen begärs av olika myndigheter och intressenter kan lämna in anmärkningar.

 4. Utkast

  Planutkast läggs fram. Utlåtande och åsikter begärs om planen.

 5. Inledning

  Planprojekt börjar. Plan för deltagande och bedömning läggs fram. Intressenter kan lämna in åsikter om planens syfte.

Tilläggsinformation