Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Ilmakuva Matkakeskus

Regionutveckling och stadspolitik

Regionernas centralstäder, såsom Vasa, har en särskilt betydande roll inom den regionala utvecklingsverksamheten. Vi påverkar aktivt på olika sätt själva stadens och hela stadsregionens positiva utveckling och tillväxt samt dess intressebevakning.

Regionutveckling

I Finland ansvarar staten och kommunerna för den regionala utvecklingen. De allmänna målen för regional utveckling presenteras bland annat i lagen om regional utveckling och i statsrådets beslut om utvecklingsmål. Regionutvecklingsmyndigheter på landskapsnivå är främst landskapsförbundet och NTM-centralen.

Regionutvecklingsarbetet förutsätter omfattande samarbete och nätverkande med både den statliga sektorförvaltningen som utför regionutvecklingsarbete, de kommunala centralorganisationerna, övriga centralstäder och med regionutvecklare på lokal nivå, grannkommunerna, regionens utbildningsinrättningar, näringslivet och myndigheterna samt även med aktörerna inom stadens egen organisation. Arbetet omfattar ärendeberedning för stadens ledning och stadsstyrelsen, på vilkas ansvar frågor gällande regional utveckling och intressebevakning vilar.

Stadspolitik

Stadens representanter medverkar i nationella nätverk (bl.a. Arbets- och näringsministeriets stadspolitiska samarbetsgrupp och dess storstadssektion samt Kommunförbundets sakkunniggrupper för stadspolitik). Staden ansvarar även för de praktiska arrangemangen för samarbetet i regionen (Vasaregionens samarbetsdelegation och kommundirektörsmöten med representanter från tio kommunen och ordföranden och sekreterare från Vasa). Under stadens ledning har t.ex. en regional strukturmodellplan och en regional livskraftsstrategi utarbetats.

Ta kontakt