Förbigå menyn

Strategiprocess

Strategiprocess

Utgångspunkten i strategiprocessen är att den är involverande – den involverar förtroendevalda, sektorernas ledande tjänsteinnehavare och personal. Strategiarbetet innebär också att man kontinuerligt reagerar och anpassar arbetet, man involverar, engagerar och man verkar målmedvetet för att nå målen.

 1. Höst 2020

  Strategiprocessen för 2022–2025 års strategi inleddes med planering.

 2. Februari 2021

  Scenarioarbete i vilket såväl förtroendevalda och tjänsteinnehavare som externa samarbetspartner deltog.

 3. Juni 2021

  Under juni 2021 inledde stadens ledningsgrupp strategiarbetet och under augusti sektorernas ledningsgrupper.

 4. September 2021

  På grund av rådande coronavirusrestriktioner presenterades resultatet från scenarioarbetet och enkäten samt andra aktuella megatrender och undersökningar virtuellt i september.

 5. November 2021

  I november höll fullmäktige 2,5 strategidagar och däremellan jobbade både tjänsteinnehavare och ledningsgruppen med strategin..

 6. December 2021

  Fullmäktige beslöt i december att ännu bearbeta strategin.

 7. Januari 2022

  I januari hölls ännu en workshop, varefter ledningsgruppen beredde strategin vidare till styrelsen och fullmäktige.

 8. Februari 2022

  Fullmäktige godkände strategin 14.2.2022.

Ta kontakt