Förbigå menyn

Silorna (ak1057)

Stadsfullmäktige godkände förslaget till detaljplaneändring 13.11.2017. Vasa förvaltningsdomstol gav 21.12.2018 ett beslut, enligt vilket förvaltningsdomstolen delvis lämnade oprövade och delvis förkastade besvären över stadsfullmäktiges beslut. Högsta förvaltningsdomstolen gav 19.3.2020 ett beslut, enligt vilket den förkastade de fortsatta besvären över ärendet. Detaljplanen vunnit laga kraft 23.3.2020.

  1. Aktuell 24.2.2015

  2. Utkast 2.6-1.7.2016

  3. Förslag 6.4-5.5.2017

Tilläggsinformation